Impresije s obrane doktorske disertacije

Prije tačno šest mjeseci (25.. oktobra 2017.), uspješno sam odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Monomodalne i multimodalne metafore i metonimije u umjetničkom stvaralaštvu H.R. Gigera” pred fakultetskom komisijom, mojim profesorom i mentorom Mario Brdarom, i mojom obitelji, prijateljima i studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku, Hrvatska. Cijela stvar mi se činila prikladno nadrealnom i čarobnom, i slično ničemu drugome dosad u životu – to je to, posljednji korak! Moj san i što se čini kao kulminacija akademskih interesa i osobne ljubavi su ostvareni. Dugujem vječnu zahvalnost mom dragom mentoru, profesorima u komisiji i svima koji su mi pružali potporu u mom “doktorskom putovanju”. Za dva dana imam promociju i baš sam uzbuđena – najava, bacanje kapa u zrak (bar se nadam da ćemo ih bacati)! Nadam se ipak da opet neće dvije godine proći od mojeg sljedećeg posta. =)

Par vizualnih impresija s obrane i nakon (obrana, s mojim mentorom, druženje s mojim profesorima i obitelji u jednom super kafeu u Osijeku – naravno, naručila sam si smoothie):